Oferta

Baltic IT świadczy profesjonalne usługi z zakresu usług teleinformatycznych w sposób najwygodniejszy dla klienta. Prace realizowane są zawsze w taki sposób, aby zminimalizować związane z nimi przestoje. Każde zaproponowane rozwiązanie ma na uwadze podniesienie wydajności pracy oraz poprawienie jej komfortu. Za cel zawsze stawia maksymalne zadowolenie Klienta.

Zakres usług

 • Administracja sieci komputerowej opartej o rodzinę systemów Windows,
 • Nadzór nad elementami fizycznymi sieci komputerowej,
 • Zarządzanie logiczną strukturą danych w sieci, dostępem użytkowników oraz zasadami bezpieczeństwa,
 • Nadzór nad dostępem do sieci Internet,
 • Wdrażanie rozwiązań służących ochronie danych przed utratą i uszkodzeniem w wyniku działania wirusów komputerowych oraz nieumyślnych poczynań użytkowników,
 • Archiwizacja i odtwarzanie danych,
 • Tworzenie dokumentacji technicznej logicznej i fizycznej struktury sieci oraz rozwiązań informatycznych,
 • Planowanie i wdrażanie właściwego rozmieszczenia i wykorzystania istniejącej infrastruktury sprzętowej,
 • Konserwacja, rozbudowa i modyfikacja urządzeń komputerowych,
 • Dostawa i instalacja nowego sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych w preferencyjnych cenach,
 • Bieżące naprawy i konserwację, serwis sprzętu,
 • Nadzór nad siecią telefoniczną na terenie przedsiębiorstwa,
 • Obsługa i konserwacja programu Płatnik w zakresie technicznym,
 • Pomoc w obsłudze i eksploatacji oprogramowania finansowo – księgowego,
 • Pomoc w obsłudze i eksploatacji oprogramowania bankowego typu homebanking,
 • Okresowe audyty legalności oprogramowania,
 • Kreowanie polityki legalności oprogramowania na komputerach przedsiębiorstwa,

Nasze usługi wymagają plików cookie. Korzystając z nich, zgadzasz się na używanie przez nas tych plików.