Wykonanie Backupu w Chmurze

Backup w Chmurze

Twój biznes się rozwija. Ludzie pracują dla Ciebie stacjonarnie i zdalnie. Gromadzisz coraz więcej danych i potrzebujesz nowoczesnych rozwiązań. W takim momencie  szczególnie ważne jest zapewnienie firmie ciągłości funkcjonowania, jak i zabezpieczenie danych przed utratą czy dostępem osób nieupoważnionych.

Kopia zapasowa danych, których używa Twoja firma powinna być tworzona regularnie, tak żeby w przypadku awarii sprzętu lub wystąpienia poważnego błędu systemowego można było odtworzyć zasoby z określonego punktu w czasie.

Backup w chmurze zapewnia bezpieczeństwo i komfort pracy

Dane kopiowane są w wyznaczonych odstępach czasu na wszystkich urządzeniach - komputerach, serwerach fizycznych i wirtualnych i szyfrowane jeszcze zanim zostaną wysłane do centrum przechowywania.

Zasoby Twojej firmy są docelowo umieszczone na dwóch niezależnych serwerach. Taka procedura maksymalnie zabezpiecza dostęp do danych - w razie uszkodzenia jednego z nich, kopię zapasową można odczytać z drugiego serwera.

Backup w chmurze dodatkowo umożliwia wygodną współpracę między pracownikami. Synchronizacja zasobów w chmurze pozwala na stały dostęp do współdzielonych dokumentów.  Usługa zabezpieczenia stacji roboczych, laptopów, jak również urządzeń mobilnych z systemem Android i iOS gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa pracy zespołowej.

Chcesz rozwijać swoją firmę skutecznie i bezpiecznie? Chcesz zapewnić zespołom dobre warunki do współpracy? Skorzystaj z naszej usługi backup w chmurze.