Obsługa informatyczna biura rachunkowego

Jak zagwarantowaliśmy sprawne i bezpieczne działanie biura rachunkowego.

WYZWANIE

W biurze rachunkowym pracował tylko 1 serwer fizyczny bez skonfigurowanych kont użytkowników oraz  skonfigurowanego bezpiecznego dostępu z zewnątrz poprzez sieci internet. Przechowywanie danych w jednym miejscu niesie ze sobą ryzyko utraty dostępu do informacji zapisanych na serwerze w wyniku awarii sprzętu.

Naszym wyzwaniem było zablokowanie dostępu osób nieuprawnionych, zapewnienie bezpiecznych połączeń wewnątrz firmy i na zewnątrz oraz zabezpieczenie danych używanych przez firmę.

ROZWIĄZANIE

Zabezpieczenie danych

Wykonaliśmy prace związane z ochroną danych księgowych, finansowych i osobowych. Dodaliśmy konfigurację macierzy dyskowych, aby zabezpieczyć zasoby firmy na wypadek awarii.

Dodaliśmy również dodatkowe opcje kopii zapasowych zgodnie z zasadą 3-2-1 czyli 3 nośniki, 2 miejsca, z czego 1 poza siedzibą firmy.

Wdrożyliśmy politykę bezpieczeństwa polegającą na wymuszaniu okresowej zmiany haseł oraz blokowaniu konta użytkownika po parokrotnym wprowadzeniu złego hasła na ustalony wcześniej interwał czasu.

Zabezpieczyliśmy także skrzynki email wykorzystując system kopii zapasowych poczty oparty o oprogramowanie MailStore. Jednocześnie zmniejszyliśmy pojemności skrzynek na serwerze.

Zabezpieczenie dostępu dla osób pracujących zdalnie

W pierwszym kroku zablokowaliśmy dotychczasową formę dostępu zdalnego. Następnie utworzyliśmy konta użytkowników, zarówno na serwerze jak i na urządzeniu brzegowym, które zarządza dostępem do sieci wewnętrznej i do internetu.

Naszym kolejnym krokiem było skonfigurowanie dostępu zdalnego poprzez szyfrowany tunel VPN. Utworzyliśmy również dedykowane rozwiązanie na komputerach, z których zdalna praca miała być wykonywana po uprzednim sprawdzeniu ich pod kątem bezpieczeństwa.

EFEKT

Dokumenty, z których korzysta biuro rachunkowe są w pełni zabezpieczone na wypadek awarii sprzętu. Stały dostęp do danych gwarantują kopie zapasowe danych i skrzynek poczty email.

Wprowadziliśmy pełne zabezpieczenie połączeń zdalnych z biurem i zablokowaliśmy dostęp osobom nieuprawnionym. Zarząd i dział IT firmy przejął kontrolę nad tym, kto loguje się do systemu.

Biuro rachunkowe działa obecnie sprawnie i bezpiecznie. Pracownicy łączą się zdalnie szyfrowanym połączeniem. Ryzyko przestoju w firmie zostało zminimalizowane. W przypadku awarii przerwa w działaniu firmy może trwać co najwyżej godzinę.

Chcesz zabezpieczyć dane i usprawnić pracę swojego biura rachunkowego?

Skontaktuj się z nami