Jak zabezpieczyliśmy dane i usprawniliśmy pracę w kancelarii prawnej

Jak zabezpieczyliśmy dane i usprawniliśmy pracę w kancelarii adwokackiej

WYZWANIE

Kancelaria adwokacka zwróciła się do nas o kompleksowe zabezpieczenie danych, zdalnego dostępu do systemu i ciągłości działania firmy.

W momencie rozpoczęcia prac w kancelarii znajdował się tylko 1 serwer fizyczny. W  przypadku awarii sprzętu pracownicy stacjonarni i zdalni utraciliby dostęp do danych i dokumentów, co uniemożliwiłoby im  utrzymanie ciągłości pracy.

ROZWIĄZANIE

Usprawnienia

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy elektroniczny obieg dokumentów pomiędzy kancelarią prawną a kancelariami komorniczymi. Obieg polega na zabezpieczonym i zaszyfrowanym dostępie do wydzielonych dla komorników folderów na dedykowanym serwerze.

Komornicy łącząc się z tym serwerem w sposób bezpieczny z siedziby ich firmy są w stanie zdalnie wymieniać z kancelarią dokumenty podpisane podpisem elektronicznym.

Bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy politykę bezpieczeństwa związaną z blokowaniem kont oraz dostępem zdalnym.

Zabezpieczyliśmy także skrzynki email wykorzystując system kopii zapasowych poczty oparty o oprogramowanie MailStore. Jednocześnie zmniejszyliśmy pojemności skrzynek na serwerze.

Dodatkowo wprowadziliśmy politykę zabezpieczeń związaną z dostępem do danych zgodną z RODO oraz politykę zabezpieczającą przed zaszyfrowaniem danych przez złośliwe oprogramowanie.

Dołożyliśmy dodatkowy serwer dedykowany tylko i wyłącznie do przetrzymywania kopii zapasowych.

Następnie uzupełniliśmy infrastrukturę o 2 nowe serwery fizyczne.
Zwirtualizowaliśmy całe środowisko w celu usprawnienia tworzenia kopii zapasowych i zminimalizowania przestojów związanych z ewentualną awarią. Odtworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera do danego punktu w czasie jest zdecydowanie szybsze niż odtworzenie fizycznej maszyny.
Wdrożyliśmy też dodatkowy serwer do kopii zapasowych oraz zmieniliśmy jego lokalizację (został przeniesiony na inną kondygnację budynku). W planie jest jeszcze dostawienie trzeciego serwera do kopii poza siedzibą firmy.

EFEKT

Efektem końcowym jest środowisko oparte na 3 serwerach fizycznych i 6 serwerach wirtualnych. W razie awarii kopie zapasowe wirtualnych serwerów znajdują się w dwóch, a docelowo w trzech różnych lokalizacjach. Takie rozwiązanie znacząco poprawiło bezpieczeństwo

W przypadku wystąpienia awarii serwera fizycznego czas przestoju w pracy skrócił się z jednego dnia roboczego do jednej godziny.

Chcesz chronić dane w swojej kancelarii  i jednocześnie zapewnić bezpieczny dostęp do nich współpracownikom zewnętrznym?

Skontaktuj się z nami